[av_one_full first]

[av_textblock size=’15’ font_color=” color=”]
Blowerdoor test má jednoznačně daná pravidla a ta jsou zakotvena v evropské normě ČSN EN 13829.
[/av_textblock]

[av_iconlist position=’left’ font_color=” custom_title=” custom_content=” color=’custom’ custom_bg=’#f05a1a’ custom_font=” custom_border=”]
[av_iconlist_item title=’1. pravidlo’ link=” linktarget=” linkelement=” icon=’ue82b’ font=’entypo-fontello’]
Referenční rozdíl tlaků 50 Pa – základním principem této zkoušky je skutečnost, že rozdílné tlaky vzduchu mají snahu o vzájemné vyrovnání. Pokud v interiéru objektu bude tlak větší než v exteriéru, vnitřní vzduch bude hledat cestu, jak z objektu uniknout.
[/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’2. pravidlo’ link=” linktarget=” linkelement=” icon=’ue82a’ font=’entypo-fontello’]
Omezení rychlostí větru do max. 6 m/s – samotný vítr vzniká snahou vzduchu o vyrovnání rozdílných atmosférických tlaků. Jeho proudění při určité rychlosti způsobuje zásadní tlakové rozdíly na protějších stranách objektu, a tím vznikají nestandartní podmínky pro provedení měření blower door testu.
[/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’3. pravidlo’ link=” linktarget=” linkelement=” icon=’ue8d6′ font=’entypo-fontello’]
Omezení rozdílem teplot a výškou objektu max. 500 mK – teplota přímo ovlivňuje tlak vzduchu. Pokud rozdíl vnitřních a venkovních teplot [K] vynásobený výškou objektu [m] je větší než 500 mK, je pravděpodobné, že výsledky měření blower door testu budou nepřípustně zkreslené (např. u objektu o výšce 10m a rozdílu teplot do 50 K (hodnota stejná jako ve °C) měření lze provézt).
[/av_iconlist_item]
[av_iconlist_item title=’4. pravidlo’ link=” linktarget=” linkelement=” icon=’ue894′ font=’entypo-fontello’]
Při měření blower door testu typu A (certifikační) není možný jakýkoliv zásah do konstrukce. Žádné utěsnování prostupů, které při reálném užívání budou způsobovat úniky. Nejčastěji to jsou:

  • úniky potrubím ventilace, kde zpětná klapka nezajišťuje 100% těsnost;
  • úniky digestoří, větracími mřížkami, kamny, krbovými vložkami apod.

[/av_iconlist_item]
[/av_iconlist]

[/av_one_full]