Většina průmyslových podniků vyžaduje maximální možnou efektivitu a životnost od svého zařízení, což vyvíjí protichůdné požadavky na provoz zařízení. Zvláště elektromotory, ložiska a pohony jsou velice náročné jak z pohledu pořizovacích nákladů, tak i z pohledu nákladů na případnou opravu či výměnu. Významnou složkou nákladů jsou náklady na přerušení provozu. Proto je vhodné investovat do prediktivní údržby, kterou Vám termovizní diagnostika poskytne v plné míře. Důkladně Vám prověří veškeré stavy odchýlené od normálu: přetížení motorů a převodovek, chybné uložení hřídelů a ložisek a pod.

Je až s podivem, kolik průmyslových podniků, jejichž zastavení výroby je stojí desítky až stovky tisíc korun, je závislých na správném chodu součástky za pár korun.

CO MĚŘIT?
  • kontrola uložení rotačních součástek (ložiska, dopravníky a pod.)
  • kontrola přetížení motorů, elektromotorů, pohonů a převodovek
  • kontrola čerpadel a ventilátorů
  • kontrola tepelných vyzdívek
  • kontrola tepelných izolací u teplovodů, horkovodů a parovodů
  • lokalizace a intenzita poruch u rozvodů tepla
  • zjišťování výšky hladiny v zaizolovaných nádobách či nádržích
  • kontrola rozložení teplot lisovacích forem
  • testování nových izolačních materiálů
  • podklad pro výpočet součinitele prostupu tepla u stavebních konstrukcí

A mnoho dalšího!!!!

armatury
ventil
motor

Objednání termovizního měření

Pokud Vás zaujala naše nabídka, můžete si objednat měření termokamerou v objednávkovém formuláři.