Při termovizních měřeních na elektrických zařízeních se snímá infračervené záření vyzářené v oblasti nedokonalého spojení dvou vodičů, kterými protéká elektrický proud. Hlavním kritériem pro rozhodnutí zda jde o špatný spoj není pouze absolutní teplota spoje, ale zejména teplotní rozdíl vůči ostatním spojům, eventuálně jeho rostoucí trend. Termovizním měřením, postupným sledováním a porovnáváním s archivovanými hodnotami lze rozhodnout o kvalitě sledovaného spoje. Následným měřením termokamerou po opravě spoje lze vyhodnotit kvalitu opravy spoje. Termovize je výkonný pomocník při kontrole a revizi elektrických rozvodů. Často je toto potřeba udělat i na popud pojišťovny jako jedno z kritérií pro uzavření pojistky.

Elektrické zařízení, rozvodné skříně a rozvody

  • měření kvality proudových spojů na všech napěťových hladinách
  • prověřování, zda nedochází k přehřívání částí pod napětím vlivem přechodového odporu

Elektrická energie

  • měření kvality proudových spojů na všech napěťových hladinách
  • prověřování, zda nedochází k přehřívání částí pod napětím vlivem přechodového odporu
  • kontrola transformoven (vinutí transformátoru, přípojnice a spojovací vedení, odpojovače, vypínače, viditelné části kabelů a kabelové koncovky, uzemnění stínění kabelů VVN atd.)
  • kontrola rozvaděčů a el. systémů
  • měření spínacích stanic a rozvoden VN
  • měření venkovního vedení VVN (oteplení spojů, svodičů přepětí)
  • měření venkovního a kabelového vedení VN, NN
  • oteplovací zkoušky vinutí elektrických strojů

Termovizní měření oteplení svorek, spojů a elektrických zařízení se provádí nejméně při 50% zatížení. Svorka nebo spoj, které jsou v pořádku, nemají být teplejší než vodič, na který jsou svorky připojeny. Spoje s vyšší teplotou než vodič jsou klasifikovány podle oteplení a naléhavosti odstranění závady do čtyř stupňů.

OBJEDNÁNÍ TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ

Pokud Vás zaujala naše nabídka, můžete si objednat měření termokamerou (termovizí) v objednávkovém formuláři.