[av_one_full first]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Při termovizních měřeních na elektrických zařízeních se snímá infračervené záření vyzářené v oblasti nedokonalého spojení dvou vodičů, kterými protéká elektrický proud. Hlavním kritériem pro rozhodnutí zda jde o špatný spoj není pouze absolutní teplota spoje, ale zejména teplotní rozdíl vůči ostatním spojům, eventuálně jeho rostoucí trend. Termovizním měřením, postupným sledováním a porovnáváním s archivovanými hodnotami lze rozhodnout o kvalitě sledovaného spoje. Následným měřením termokamerou po opravě spoje lze vyhodnotit kvalitu opravy spoje. Termovize je výkonný pomocník při kontrole a revizi elektrických rozvodů. Často je toto potřeba udělat i na popud pojišťovny jako jedno z kritérií pro uzavření pojistky.

Elektrické zařízení, rozvodné skříně a rozvody

  • měření kvality proudových spojů na všech napěťových hladinách
  • prověřování, zda nedochází k přehřívání částí pod napětím vlivem přechodového odporu

Elektrická energie

  • měření kvality proudových spojů na všech napěťových hladinách
  • prověřování, zda nedochází k přehřívání částí pod napětím vlivem přechodového odporu
  • kontrola transformoven (vinutí transformátoru, přípojnice a spojovací vedení, odpojovače, vypínače, viditelné části kabelů a kabelové koncovky, uzemnění stínění kabelů VVN atd.)
  • kontrola rozvaděčů a el. systémů
  • měření spínacích stanic a rozvoden VN
  • měření venkovního vedení VVN (oteplení spojů, svodičů přepětí)
  • měření venkovního a kabelového vedení VN, NN
  • oteplovací zkoušky vinutí elektrických strojů

[/av_textblock]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′]

[av_notification title=” color=’custom’ border=’solid’ custom_bg=” custom_font=’#fc1b2a’ size=’normal’ icon_select=’yes’ icon=’ue83e’ font=’entypo-fontello’]
Termovizní měření oteplení svorek, spojů a elektrických zařízení se provádí nejméně při 50% zatížení. Svorka nebo spoj, které jsou v pořádku, nemají být teplejší než vodič, na který jsou svorky připojeny. Spoje s vyšší teplotou než vodič jsou klasifikovány podle oteplení a naléhavosti odstranění závady do čtyř stupňů.
[/av_notification]
[/av_one_full]

[av_one_full first]
[av_gallery ids=’267′ style=’thumbnails’ preview_size=’featured_large’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’entry_without_sidebar’ columns=’1′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′]

[av_gallery ids=’230,220,218,200′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio_small’ columns=’4′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′]
[/av_one_full]

[av_one_full first]

[av_icon_box position=’left’ boxed=” icon=’ue837′ font=’entypo-fontello’ title=’OBJEDNÁNÍ TERMOVIZNÍHO MĚŘENÍ’ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=’custom’ custom_bg=’#f05a1a’ custom_font=’#ffffff’ custom_border=”]
Pokud Vás zaujala naše nabídka, můžete si objednat měření termokamerou (termovizí) v objednávkovém formuláři.
[/av_icon_box]

[/av_one_full]