• stabilní počasí

  • zatažená obloha před i během termovizního měření (při měření ve volném prostředí)

  • bez osvětlení přímého slunečního záření před i během měření (ovlivňuje teploty na termogramu)

  • žádné srážky (déšť a sníh jsou pro termovizi neprůhledné)

  • suché, termicky volně přístupné plochy měřeného objektu (např. povrch bez listí, bez špon a pod.)

  • bezvětří, bez průvanu

  • bez zdrojů rušivého záření v okolí měřeného tělesa a v cestě přenosu

  • povrch měřeného objektu s vysokou, přesně známou emisivitou