Aktuální ceník měření blower door test

5 000 Kč/RD

Standardní test BlowerDoor , příprava budovy, provedení testu dle ČSN EN 13829, dokumentace zjevných defektů + čas strávený na stavbě

500 Kč/hod

Detailní vyhledávání netěsností, jejich odstraňování, vyhledání skrytých defektů, vizualizace, dokumentace, nadstandardní příprava budovy na test, foto a termodokumentace apod. – dle konkrétní dohody s objednatelem

500 Kč/hod

Odborná konzultace k danému oboru

7 Kč/km

Doprava do a z místa měření od sídla firmy *

Pokud není dohodnuto jinak, je úhrada provedena na místě měření v hotovosti, po dokončení měření.

Uvedené ceny jsou bez DPH 21%.

Při více měření pro jeden subjekt speciální ceny – informujte se na podmínky.

* při bezprostředně následujících akcích hradí zákazník jen podíl na celkových dopravních nákladech